Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Π.Ο.Α.Υ


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ συνεδρίασε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 26/4/2011 και ώρα 2μμ στο κτήριο της Χατζοπούλιου Δημοτικής Βιβλιοθήκης κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.).

Στην Επιτροπή κατέθεσαν τις απόψεις του επί του θέματος, ιδιώτες εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών φορέων, καθώς και απλοί πολίτες του Πόρου. Τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν προσεκτικά όλους τους ομιλητές, τοποθετήθηκαν επί του θέματος και εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο για τις Π.Ο.Α.Υ. Κατόπιν αυτού αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω: 

1.  Η κυρίαρχη πηγή εισοδήματος του Πόρου είναι ο Τουρισμός και οι σχετιζόμενες με αυτόν δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα ή πράξη Ιδιωτών ή Αρχών που αντιτίθεται στην Τουριστική Ανάπτυξη είναι κατακριτέα και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

2.  Η ένταξη του Πόρου στην πρώτη κατηγορία (από τις 5 προβλεπόμενες), του Σχεδίου της Κ.Υ.Α που αφορά τις Π.Ο.Α.Υ. εάν εφαρμοστεί θα προκαλέσει την άνευ προηγουμένου οικονομική καταστροφή του Πόρου σε βάθος χρόνου, διότι θα δεσμεύσει σχεδόν τα 2/3 της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της Νήσου Καλαυρείας και θα αποθαρρύνει κάθε Τουριστική, Οικιστική & Πολιτιστική Δραστηριότητα στο νησί μας. 

3.  Η Επιτροπή ζητά τη συμμετοχή του Δήμου Πόρου στη Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και εγκρίνει οποιαδήποτε νόμιμη δράση για την αποτροπή της ένταξης του Πόρου στις Π.Ο.Α.Υ., εφόσον αυτή δεν επηρεάζει την ομαλή Τουριστική Δραστηριότητα στο νησί.

Συμπερασματικά αναφέρουμε, πως η απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πόρου, είναι η εξαίρεση του Πόρου από τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη               
Δημήτρης Α. Συξέρης        Χαράλαμπος Τσούκας, Σπύρος Λάζαρης,    Γιάννης Αντωνίου, Μαρίνος Χατζηπέρος, 
                                   Στάθης Αλεξόπουλος, Γιώργος Παπαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου