Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΩΣ (ΣΚΑΛΕΣ) ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Έπειτα από επιθυμία του  Δημάρχου   Πόρου για δημιουργία μελέτης Ονοματοθεσίας οδών και κλιμάκων (σκαλιών) της περιοχής της Σφαιρίας και με τις οδηγίες του συστάθηκε εδώ και πλέον ενός έτους η άτυπη Ομάδα Εργασίας Ονοματοδοσίας Οδών που αποτελείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Συξέρη ως συντονιστή και ως ειδικούς τον κ. Ιωάννη Μανιάτη, Διευθυντή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ της ΔΗΚΕΠ και τον κ. Κώστα Παπαγιάννη, Δάσκαλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλος του Δ.Σ της ΔΗΚΕΠ. Η Ομάδα Εργασίας υπέβαλε την παρακάτω μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου για Διαβούλευση και έκγριση:

Η Σφαιρία αποτελεί το ένα από τα δύο νησιά που αποτελούν στην πραγματικότητα τον Πόρο. Το μισό τμήμα του νησιού είναι κατοικημένο ενώ το υπόλοιπο έχει χαμηλή βλάστηση και πετρώδεις όγκους. Το κατοικημένο τμήμα έχει εκατοντάδες κατοικίες με δαιδαλώδη σοκάκια και πολλές κτιστές κλίμακες (πέτρινες σκάλες) λόγω του επικλινούς εδάφους (Η Σφαιρία έχει ηφαιστειακή προέλευση και σημαντικές κλίσεις).

Η καθημερινότητα των κατοίκων και το γνώριμο περιβάλλον των σκαλιών και των σοκακιών που σχεδόν όλοι οι κάτοικοι αναγνωρίζουν με βάση το ποιος κατοικεί σε κάθε σημείο, αλλά και το πολύπλοκο οδικό δίκτυο (μικρά δαιδαλώδη σοκάκια, αμέτρητα σκαλιά), δεν είχαν επιτρέψει έως τώρα την πλήρη καταγραφή και ονομασία όλων αυτών των οδικών διαδρομών που καθημερινά κάνουν οι κάτοικοι.

Μόνο οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Σφαιρίας είχαν επίσημη ονομασία, ενώ ορισμένες μικρές οδικές διαδρομές είχαν αποκτήσει άτυπα κάποιο όνομα. Η έλλειψη αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην αναλυτική αποτύπωση των οικιών και των επιχειρήσεων και να δυσκολεύεται πολύ  η χρήση του ταχυδρομείου ή η τουριστική  ανάπτυξη των εσωτερικών σημείων της Σφαιρίας (λόγω δυσκολίας προσανατολισμού στους επισκέπτες). 

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της πολύμηνης μελέτης που διενήργησε η Ομάδα Εργασίας για την Ονοματοδοσία / Ονοματοθεσία Οδών και Πλατειών της Σφαιρίας, ήταν η τεκμηριωμένη εύρεση ονομάτων επιφανών Πολιτών ή Τοπωνυμίων και η αποτύπωση των οδικών διαδρομών που μπορεί να ακολουθήσει ένας κάτοικος ή επισκέπτης του νησιού. Στη συνέχεια αυτή η πληροφορία θα πρέπει να αποτυπωθεί σε ψηφιακό χάρτη με πολλαπλές χρήσεις και να ολοκληρωθεί με την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων ένδειξης οδών και πλατειών και αριθμών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η Ομάδα εργασίας χρησιμοποίησε στοιχεία που της δόθηκαν από τους υπευθύνους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πόρου και αφού προέβη σε πολύμηνο επιτόπιο έλεγχο των οδών και κλιμάκων της Σφαιρίας, αποτύπωσε αρχικά σε τοπογραφικό διάγραμμα και σε δεύτερη φάση σε ψηφιακή απεικόνιση, όλους τους δρόμους τα μικρά σοκάκια και τις κλίμακες (σκάλες).


Η απεικόνιση και η μετέπειτα Ονοματοδοσία βασίστηκε στην φυσική συνέχεια των οδικών διαδρομών που κάνουν οι κάτοικοι, με σκοπό να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ονομάτων για σκοπούς ταχυδρομείου και προσανατολισμού, καθώς και συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη.  Η μεγάλη πλειοψηφία των οδών και κλιμάκων της Σφαιρίας στερείται ονομασίας ενώ όσες έχουν ήδη κάποιο όνομα, διατηρούν εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων το όνομα τους, με την παρούσα μελέτη.

Συγκεκριμένα αποτυπώνονται και χαρακτηρίζονται συνολικά 175 Οδοί, Κλίμακες (σκάλες), Πλατείες και Ακτές (Λιμάνια). Από αυτές οι 21 είχαν ήδη ονομαστεί στο παρελθόν και 6 εξ αυτών προτείνεται να μετονομασθούν, ενώ 154 ήταν ανώνυμες.

Η αποτύπωση μπορεί να μεταφερθεί σε τρίτη φάση στο σύστημα G.I.S αποτύπωσης ψηφιακών δεδομένων που βρίσκεται σε αρχική διαδικασία αίτησης με σκοπό την πλήρη καταγραφή και αξιοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη.

Οι προτάσεις επί των ονομάτων βασίζονται σε αναγνωρισμένα Ιστορικά Πρόσωπα και Κατοίκους του Πόρου που έχουν αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο στην ιστορία ή έχουν συμβάλει στην Κοινωνία του νησιού. Οι προτάσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε ενότητες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί με την εξής σειρά σπουδαιότητας:

1η Κατηγορία: ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
1)   Πεσόντες κατά την Επανάσταση
2)  Πεσόντες στους Πολέμους 1912-13 , 1919-22
3)  Πεσόντες στους Πολέμου 1940-44
4)  Εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς κατά την Εθν.Αντίσταση
5)  Πεσόντες Μεταπολεμικά
2η Κατηγορία: ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ – ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ
1)   Έλληνες
2)   Αλλοδαποί
3η Κατηγορία: ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ
4η Κατηγορία: ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
1)   Διδάσκαλοι
2)  Νεώτεροι Διδάσκαλοι
5η Κατηγορία: ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΧΟΝΤΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΦΑΙΡΙΑ
6η Κατηγορία: ΕΚΚΗΛΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ- ΚΛΗΡΙΚΟΙ
7η Κατηγορία: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΈΧΟΝΤΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΡΟ
8η Κατηγορία: ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
9η Κατηγορία: ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
1)   Έλληνες
2)  Αλλοδαποί
10η Κατηγορία: ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων ένδειξης οδών/αριθμών. Στη μελέτη υπάρχει αποτύπωση των προτεινόμενων οδών και κλιμάκων  και οι οποίες βρίσκονται σημειωμένες πάνω στο συνημμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αποτύπωση υπάρχει σε δεύτερο συνημμένο σχέδιο της περιοχής του Ρολογιού – Αγίου Ιωάννη.

Η Ομάδα Εργασίας Ονοματοδοσίας Οδών Σφαιρίας 2013-2014

Δημήτριος Συξέρης    Δημοτικός Σύμβουλος Πόρου / Συντονιστής
Ιωάννης Μανιάτης     Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΔΗΚΕΠ Δήμου Πόρου    
Κώστας Παπαγιάννης Μέλος Δ.Σ ΔΗΚΕΠ Δήμου Πόρου 

             


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου